Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Pirmoji Lietuvos vyriausybė

1918 m. lapkričio 11 d. buvo sudaryta pirmoji Lietuvos Vyriausybė, kuriai vadovavo Augustinas Voldemaras. Svarbiausi naujosios Vyriausybės darbai buvo pradėti derybas su kitomis užsienio valstybėmis dėl Lietuvos pripažinimo, sukurti valstybės valdymo ir savivaldos institucijas, švietimo sistemą bei organizuoti kariuomenę.

Nuotraukoje: Pirmosios Lietuvos Vyriausybės nariai Ministro Pirmininko Augustino Voldemaro darbo kabinete.

Vilnius, 1918 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Ištraukos iš Lietuvos Tarybos posėdžio protokolo dėl pirmųjų ministerijų steigimo.

1918 m. lapkričio 3 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En