Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Pirmoji ekspedicija „Misija Sibiras“

2006 m. į Irkutsko sritį išvyko pirmoji ekspedicija „Misija Sibiras“. Tai reikšmingas, tęstinis projektas, kurio metu jaunų žmonių komanda vyksta į atokiausius Sibiro kampelius – buvusias lietuvių tremties vietas. Ekspedicijos metu dalyviai, įamžina tremtyje žuvusių tautiečių atminimą, tvarko apleistas lietuvių kapavietes, gamina ir stato kryždirbystės tradicijomis puoštus medinius kryžius, taip pat bendrauja su Sibire tebesančiomis lietuvių bendruomenėmis. Tokiu būdu „Misija Sibiras“ siekia išsaugoti tremtinių atminimą žmonių širdyse bei įprasminti šį sudėtingą Lietuvos istorijos etapą.

Nuotraukoje: Lietuvių tremtinių kapų tvarkymas „Misija Sibiras“ metu.

Irkutsko sritis, 2006 m.

„Misija Sibiras“ organizatorių nuotrauka.

 

 

 

 

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvių tremtinių kapų tvarkymas „Misija Sibiras“ metu

Krasnojarsko kraštas, 2007 m. „Misija Sibiras“ organizatorių nuotrauka.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Ištrauka iš „Misija Sibiras“ dalyvio dienoraščio

Irkutsko sritis, 2017 m.

„Misija Sibiras“ organizatorių archyvas.

Lt En