Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Pirmieji Vilniaus pasai

1932 m. Vilniui vaduoti sąjunga – visuomeninė organizacija, veikusi 1925–1938 m., pradėjo spausdinti  Vilniaus pasus. Surinktas lėšas ši sąjunga skyrė Vilniaus krašto lietuvių draugijoms ir mokykloms remti, leido įvairius leidinius, atsišaukimus, ugdė patriotizmą. 1938 m. pasus, į kuriuos buvo galima įklijuoti tam tikros vertės ženklus,  turėjo 600 000 asmenų.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos visuomenės veikėjos, pedagogės Vincentos Lozoraitienės Vilniaus pasas

[1932 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En