Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Partizaninis karas

1944–1953 m. Lietuvoje vyko partizaninis karas, nukreiptas prieš sovietinę okupaciją. Jau 1944 m. rudenį pradėjo kurtis partizanų būriai, jų gretos sparčiai didėjo, imta formuoti rinktines, apygardas, sritis. 1949 m. įsteigus Lietuvos laisvės kovų sąjūdį (LLKS) buvo sukurta vieninga kovos strategija, taktikos kryptys ir suformuota aukščiausioji partizanų vadovybė. LLKS Tarybos prezidiumo pirmininko pareigas ėjo Jonas Žemaitis-Vytautas, vėliau – Adolfas Ramanauskas-Vanagas. Partizanais buvo apie 50 000 asmenų, didžioji jų dalis – jauni vyrai, ūkininkų, mažažemių ir bežemių tėvų sūnūs, neturėję jokio specialaus karinio parengimo. Kovoje už laisvą Lietuvą žuvo apie 20 000 partizanų.

Nuotraukoje: Lietuvos partizanų leidinio „Mes nemirę“ viršelis.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Kęstučio apygardos Butigeidžio rinktinės partizanai

Lietuvos ypatingasis archyvas
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos partizanų Tauro apygardos himno tekstas

Lietuvos ypatingasis archyvas

Lt En