Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Ona Šimaitė – Pasaulio tautų teisuolė

1967 m. lapkričio 30 d. Onai Šimaitei, Antrojo pasaulinio karo metais dirbusiai Vilniaus universiteto bibliotekininke ir gelbėjusiai žydus, suteiktas Pasaulio tautų teisuolės vardas. Į Vilniaus getą ji patekdavo nacių valdžiai tvirtindama, jog turi atsiimti knygas iš žydų studentų. O. Šimaitė žydų tautybės žmonėms atnešdavo maisto ir kitų būtiniausių daiktų, o išgabendavo ne tik vertingus dokumentus ar literatūrinius kūrinius, bet ir vaikus, kuriems, ištrūkus iš geto, pavyko išgyventi karą. Galima sakyti, jog O. Šimaitė veikė kaip ryšininkė tarp geto ir likusios Vilniaus dalies. Tačiau prieš pat likviduojant getą, ji buvo suimta nacistinės valdžios, tardoma, kankinama, po to išsiųsta į Dachau koncentracijos stovyklą Vokietijoje, vėliau perkelta į koncentracijos stovyklą Prancūzijoje ir tik atsitiktinumo dėka išvengė mirties.

Nuotraukose:

Onos Šimaitės Vilniaus universiteto bibliotekininkės anketa ir trumpas gyvenimo aprašymas. 1940 m. gruodžio 2 d.

Onos Šimaitės darbo Vilniaus universitete pažymėjimas. 1943 m. balandžio 7 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En