Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Nuolatinė Lietuvos Valstybės Konstitucija

1922 m. rugpjūčio 1 d. Steigiamasis Seimas priėmė nuolatinę Lietuvos Valstybės Konstituciją, paskelbusią Lietuvą nepriklausoma demokratine respublika, kurioje valdžia priklauso tautai. Įstatymų leidžiamąja valdžia tapo Seimas, vykdomąja – Vyriausybė, kurią sudarė Respublikos Prezidentas ir Ministrų kabinetas. Šiuo pamatiniu valstybės įstatymu šalies gyventojams buvo nusakytos jų teisės bei pareigos, užtikrintos demokratinės laisvės, suteiktos teisės ir tautinėms mažumoms.

Nuotraukose: Lietuvos valstybės konstitucijos pirmas ir paskutinis puslapiai. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En