Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje

1987 m. rugpjūčio 23 d. prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje Lietuvos laisvės lyga, vadovaujama Antano Terlecko, suorganizavo nesankcionuotą mitingą, skirtą Molotovo–Ribentropo pakto 50-osioms metinėms. Pagrindinę kalbą mitingo metu sakė Nijolė Sadūnaitė. Pirmą kartą viešai buvo pasmerktas Molotovo–Ribentropo paktas bei jo padariniai, pareikalauta panaikinti pakto pasekmes Lietuvai, leisti minėti šaliai brangias šventes. Atgarsiai apie mitingą prie A. Mickevičiaus paminklo pasiekė ir užsienio valstybes, tai buvo politinė išsivaduojamojo judėjimo akcija, paskatinusi tolimesnius Lietuvos valstybingumo atkūrimo procesus.

Nuotrauka:

Lietuvos laisvės lygos mitingo, skirto Molotovo–Ribentropo paktui ir jo padariniams pasmerkti, dalyviai.

Vilnius, aikštė prie A. Mickevičiaus paminklo, 1987 m. rugpjūčio 23 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo Vilniuje dalyvių sąrašai (be datos ir be parašo)

Lietuvos TSR valstybės saugumo komiteto (KGB) sudaryti ir į Lietuvos komunistų partijos (LKP) centro komitetą atsiųsti 1987 m. rugpjūčio 23 d. mitingo Vilniuje dalyvių sąrašai (be datos ir be parašo).

Lietuvos ypatingasis archyvas.

Lt En