Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės galerija

1925 m. gruodžio 13 d. Kaune atidaryta Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės galerija. Be M. K. Čiurlionio meno kūrinių, galerijoje eksponuoti praeities ir to meto lietuvių dailininkų darbai, liaudies menas. Švietimo ministerijos įsigyti M. K. Čiurlionio kūriniai ne kartą buvo vežami ir į tarptautines parodas, eksponuojami įvairių šalių meno mylėtojams.

Nuotraukoje: M. K. Čiurlionio dailės muziejus.

Kaunas, Putvinskio g., XX a. 4-asis dešimtmetis. Vytauto Augustino nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvių dailės paroda

Prie stalo stovi menotyrininkas Paulius Galaunė. Kaunas, XX a. pradžia. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Pauliaus Galaunės portretas su autografu

Lietuvos dailės istoriko ir kritiko, grafiko, muziejininko Pauliaus Galaunės portretas su autografu.

Kaunas, 1987 m. gruodžio 25 d. Algimanto Žižiūno nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En