Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rezoliucija atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę

1989 m. vasario 16 d. Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis priėmė rezoliuciją atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Rezoliucijos tekste buvo atvirai kritikuojamas stalininis genocidas, sovietų kolonializmas, teigiama, kad lietuvių tauta pasisako už socialinį teisingumą, žmogiškąsias vertybes ir demokratiją. Rezoliucija viešai deklaravo pagrindinį Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio politinį siekį – Lietuvos valstybingumo atkūrimą.

Nuotraukoje: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo deklaracija.

1989 m. vasario 16 d.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Seimo priesaika, sakyta Kaune prie Laisvės paminklo

1989 m. vasario 16 d. Lietuvos valstybės naujasis archyvas
Lt En