Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos nepriklausomybės kovos

1918–1920 m. jaunai Lietuvos valstybei teko kovoti dėl nepriklausomybės su Sovietų Rusija, Lenkija ir bermontininkais (armija, sudaryta iš rusų baltagvardiečių ir vokiečių karių). Po dvejus metus trukusių kovų nepriklausomybė buvo apginta, nors kovose su Lenkija Lietuva neteko pietrytinės teritorijos dalies ir beveik 20-čiai metų prarado savo sostinę – Vilnių. Nuotraukoje: Lietuvos kariuomenės 2-oji haubicų baterija Lenkijos fronte. 1920 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos Ministro Pirmininko Mykolo Sleževičiaus raštas Lietuvos atstovui Vokietijoje Juozui Purickiui apie kovų su bolševikais eigą

1919 m. gegužės 4 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino pėstininkų pulko kovų su bolševikais, Lenkijos ir Vokietijos kariuomenėmis veikimo krypčių schema.

1919 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En