Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos mokslininkų pasiekimai

XX a. 7–8-ajame dešimtmetyje Lietuvos mokslininkai pasižymėjo reikšmingais atradimais. Chemikas ir fizikas Juozas Matulis vykdė itin svarbius tyrimus fotochemijos, cheminių reakcijų, kinetikos, elektrochemijos srityse. 1977 m. Algis Petras Piskarskas sukūrė pirmąjį lazerį Lietuvoje. Puslaidininkių fizikos instituto mokslininkai padarė pirmuosius atradimus puslaidininkių srityje. Naujas kryptis matematikoje vystė Jonas Kubilius.

Nuotraukose:

  • Respublikinėje taikos šalininkų konferencijoje kalba Lietuvos Mokslų Akademijos prezidentas Juozas Matulis. Vilnius, 1957 m. birželio 24 d. L.Meinerto nuotrauka.
  • Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto rektorius, matematikos mokslų daktaras Jonas Kubilius. Vilnius, 1958 m. birželio mėn. Marijono Baranausko nuotrauka.
  • Vilniaus valstybinio V. Kapsuko universiteto profesorius Algis Petras Piskarskas. Vilnius, 1984 m. Algirdo Sabaliausko nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En