Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Tarybos deklaracija

1949 m. vasario 11–20 d. Minaičių kaime, Radviliškio rajone, vyko visų  Lietuvos partizanų vadų suvažiavimas. Oficialiuose posėdžiuose dalyvavo: Jonas Žemaitis, Juozas Šibaila, Petras Bartkus, Adolfas Ramanauskas, Aleksandras Grybinas, Vytautas Gužas, Leonardas Grigonis ir Bronius Liesys, kurie ginkluoto pasipriešinimo organizaciją pavadino Lietuvos Laisvės Kovų Sąjūdžiu (LLKS), sudarė Sąjūdžio vadovybę, priėmė statutą ir įstatus. Vienu svarbiausių suvažiavime priimtų dokumentų buvo Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Tarybos deklaracija, kurioje LLKS Taryba buvo paskelbta aukščiausia tautos institucija, vadovaujančia politinei ir karinei išlaisvinimo kovai, taip pat nuspręsta, kad atkurta valstybė bus demokratine respublika. Pasirašiusiems deklaraciją suteiktas signatarų statusas po mirties.

Nuotraukoje: Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos deklaracija.

1949 m. vasario 16 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Tarybos prezidiumo pirmininkas Jonas Žemaitis-Vytautas

[1952 m.] Lietuvos ypatingasis archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio Gynybos pajėgų vadas Adolfas Ramanauskas-Vanagas

Lietuvos ypatingasis archyvas

Lt En