Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika”

1972 m. kovo 19 d. pogrindyje buvo išleistas pirmasis žurnalo „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika”  numeris, kurio redaktoriais buvo kunigai Sigitas Tamkevičius ir Jonas Boruta. Leidinyje pateikti duomenys, faktai, liudijimai demaskavo sovietų valdžios politiką Katalikų Bažnyčios ir Lietuvos tikinčiųjų atžvilgiu, informavo Lietuvos ir užsienio visuomenę apie tikinčiųjų patiriamus persekiojimus, teisių varžymą. Okupacinei valdžiai nepavyko konfiskuoti šio leidinio, nors buvo vykdomi intensyvūs persekiojimai. Visi leidinio numeriai slapta buvo nugabenti į JAV, ten perspausdinami ir toliau platinami. „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika” buvo leidžiama iki 1989 m. kovo 19 d., vėliau šio žurnalo spausdinimas buvo sustabdytas leidėjų nutarimu. 

Nuotraukoje: „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ viršelis.

1972 m.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos Romos katalikų memorandumas Sovietų Sąjungos komunistų partijos generaliniam sekretoriui, reikalaujantis sąžinės, spaudos ir žodžio laisvių garantijos

1971 m. gruodžio mėn.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Kunigas Sigitas Tamkevičius ir Felicija Nijolė Sadūnaitė

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ redaktorius kunigas Sigitas Tamkevičius (1991 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas) ir  „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ platintoja Felicija Nijolė Sadūnaitė Valstybės saugumo komiteto prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos tardymo izoliatoriuje Vilniuje (1974 m. rugpjūčio 27 d. Lietuvos ypatingasis archyvas).

Lt En