Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos integracija į Vakarus

2004 m. kovo 29 d. Lietuva tapo NATO nare. Šis žingsnis buvo didelis mūsų šalies laimėjimas. Įsigaliojus Vašingtono sutarties 5-ojo straipsnio nuostatai, kuria valstybės narės įsipareigoja ginti viena kitą ginkluoto puolimo atveju, Lietuva galėjo jaustis saugesnė ir pati prisidėti prie tarptautinių taikos ir stabilumo palaikymo misijų. 2004 m. gegužės 1 d. pasiektas dar vienas svarbus strateginis užsienio politikos tikslas – Lietuva priimta į Europos Sąjungą. Integracija į ES suteikė Lietuvai galimybes kurti savo ateitį drauge su Senojo žemyno demokratinėmis valstybėmis.

Dar 2002 m. tuometinis JAV prezidentas Džordžas V. Bušas, savo vizito į Lietuvą metu teigė: „Anyone who would choose Lithuania as an enemy has also made an enemy of the United States of America. In the face of aggression, the brave people of Lithuania, Latvia and Estonia will never again stand alone.“

 

 

 

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas Algirdas Brazauskas perduoda JAV valstybės sekretoriui Kolinui Pauelui Šiaurės Atlanto sutarties ratifikacinius raštus

Vašingtonas, JAV, 2004 m. kovo 29 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Diplomatinis archyvas
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Pakeliamos Lietuvos Respublikos ir NATO vėliavos

Vilnius, 2004 m. balandžio 2 d. R. Žaltauskaitės nuotrauka Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos Respublikos ir dar 9 valstybių stojimo į Europos Sąjungą sutartis, pasirašyta 2003 m. balandžio 16 d. Atėnuose

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Diplomatinis archyvas

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Iškilminga Europos Sąjungos vėliavos pakėlimo ceremonija prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros

Vilnius 2004 m. gegužės 1 d. R. Žaltauskaitės nuotrauka

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

 

 

 

Lt En