Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos gyventojų grįžimas iš kalinimo ir tremties vietų

1954 m. iš įkalinimo ir tremties vietų pradėjo grįžti Lietuvos politiniai kaliniai ir tremtiniai. Iš kalėjimų ir lagerių grižo apie 20 tūkstančių, iš tremties – 60 tūkstančių žmonių, tačiau tik 5 667 jų buvo reabilituoti. Atgal į Lietuvą vis dar nebuvo leista grįžti tarpukario Lietuvos politiniams vadovams, partijų lyderiams, partizanams. Buvę tremtiniai neatgaudavo Lietuvoje turėto turto, buvo diskriminuojami, pažeidinėjamos jų teisės.

Nuotraukoje: Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdyje patvirtintas Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo įsakas dėl draudimo bausmę atlikusiems politiniams kaliniams grįžti į Lietuvos SSR. 

1957 m. sausio 16 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Į Lietuvą grįžtantys tremtiniai Zimos geležinkelio stotyje.

Irkutsko sritis, 1958 m. Vilhelmo Janiselio nuotrauka. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Į Lietuvą grįžtantys tremtiniai Zimos geležinkelio stotyje

Irkutsko sritis, 1958 m. Vilhelmo Janiselio nuotrauka. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En