Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvių literatūra 1-ajame nepriklausomybės dešimtmetyje

1918–1928 m. suklestėjo lietuvių literatūra. Žymiausi prozininkai ir poetai susitelkė Lietuvos universitete. 1922 m. buvo įsteigta Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga, kuriai vadovavo Juozas Tumas-Vaižgantas. Tuo metu pradėti leisti literatūriniai žurnalai, vienas jų – Vinco Mykolaičio-Putino redaguotas „Židinys“. Literatūriniame gyvenime aktyviai dalyvavo ir kūrė Maironis, Balys Sruoga, Antanas Vienuolis, Vincas Krėvė, Šatrijos Ragana. Susiformavo lietuvių avangardistų būrelis, kuriam vadovavo Kazys Binkis. Bendraminčiai, eksperimentavę įvairiais literatūriniais stiliais, buvo vadinami „keturvėjininkais“. Augo nauja literatų karta.

Nuotraukoje: Lietuvių meno kūrėjų draugijos valdybos nariai.

1920 m.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos meno kūrėjų draugijos steigėjų prašymas

Prašymas skirtas Kauno miesto ir apskrities viršininkui įregistruoti draugiją.

1920 m. vasario 13 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En