Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvių konferencijos rezoliucija

1917 m. rugsėjo 18–22 d. Vilniuje įvyko Lietuvos politikų ir visuomenės atstovų konferencija, kurioje dalyvavo 222 nariai. Konferencijoje nutarta siekti Lietuvos nepriklausomybės, taip pat jos metu išrinkta Lietuvos Taryba, kurios pirmininku tapo Antanas Smetona. Tarybai pavesta derėtis su okupacine Vokietijos valdžia dėl Lietuvos nepriklausomybės. 1917 m. gruodžio 11 d. pasirašius Lietuvos nepriklausomybės aktą įsipareigota palaikyti glaudžius ryšius su Vokietija.

Nuotraukoje: Lietuvių konferencijos rezoliucija.

1917 m. rugsėjo 21 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Didysis Vilniaus komitetas

Didysis Vilniaus komitetas, kurio iniciatyva sušaukta 1917 m. rugsėjo 18–22 d. Lietuvių konferencija Vilniuje. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En