Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvių išeivijos atstovai Baltuosiuose Rūmuose

1962 m. vasario 16-ąją JAV Prezidentas Džonas Fidžeraldas Kenedis Baltuosiuose Rūmuose priėmė lietuvių išeivijos organizacijų Amerikos lietuvių tarybos ir Lietuvių bendruomenės atstovus. Jie JAV Prezidentui įteikė memorandumą dėl Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo.

Nuotraukose: Amerikos lietuvių delegacijos kreipimosi, įteikto audiencijos metu pas JAV Prezidentą Džoną Fidžeraldą Kenedį, tekstas.

1962 m. vasario 16 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

JAV senatorius Džonas Fidžeraldas Kenedis kartu su JAV lietuviais

1958 m. birželio [27–28 d.] Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Juozo Kajecko Pro memoria

Lietuvos atstovo Vašingtone Juozo Kajecko pro memoria Lietuvos diplomatinei tarnybai apie JAV Prezidento Džono Fidžeraldo Kenedžio surengtą lietuvių išeivijos atstovų priėmimą. 1962 m. vasario 17 d. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En