Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuviai perkeltųjų asmenų stovyklose

1944 m. vasarą, bijodami sovietinių represijų, tūkstančiai lietuvių pradėjo trauktis iš Lietuvos į Vakarus. 1945 m. daugelis jų buvo apgyvendinti perkeltųjų asmenų, vadinamosiose dipukų (angl. displaced persons (DP) – perkeltieji asmenys) stovyklose, Vokietijoje ir kitose šalyse. 1946 m. jose buvo apie 60 000 lietuvių. Po kelerių metų, atsiradus galimybei vykti į JAV, Kanadą bei kitas šalis, dipukų stovyklos pamažu ištuštėjo.

Nuotraukoje: Zedelgemo (Belgija) belaisvių stovykloje gyvenusių lietuvių leisto šeštadieninio laikraščio „Mūsų Viltis“ viršelis.

1946 m. vasario 16 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Vunzydelio perkeltųjų asmenų stovykloje įvairių šalių pabėgėliai važiuoja į darbą

Vokietija, 1946 m. Lietuvos literatūros ir meno archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Pabėgėlių stovyklos „Rambynas“ vaikai imituoja grįžimą į tėvynę

Pabėgėlių stovyklos „Rambynas“ vaikai imituoja grįžimą į tėvynę. Užrašas kitoje fotografijos pusėje – „Važiuojam į Lietuvą“

Guncenhauzenas, Vokietija, 1946 m.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas.

Lt En