Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuva priimta į Tautų Sąjungą

1921 m. rugsėjo 22 d. Lietuva buvo priimta į Tautų Sąjungą ir tapo pasaulio valstybių bendruomenės dalimi, kur drauge su kitomis šalimis galėjo dalyvauti tarptautinių problemų sprendimų priėmime, akcentuoti santykių su kai kuriomis valstybėmis sunkumus.

„Lietuvos prezidentas rugs. m. 22 d. vakare gavo iš Tautų Sąjungos generalinio sekretoriaus sekančio turinio telegramą:

PONUI LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTUI KAUNE. Tautų Sąjungos pirmininko liepiamas turiu garbės pranešti Tamstai, kad Tautų Sąjungos susirinkimas savo posėdy rugs. m. 22 d. nusprendė Lietuvos respubliką priimti į Tautų Sąjungos narių tarpą.

Generalinis sekretorius DRUMMOND“ (Ištrauka iš straipsnio dienraštyje „Laisvė“, 1921 m. rugsėjo 24 d.)

Nuotraukoje: Tautų Sąjungos generalinis sekretorius Jozefas Avenolis su Lietuvos užsienio reikalų ministru Stasiu Lozoraičiu.

1937 m.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos delegacijos Tautų Sąjungoje pirmininko Ernesto Galvanausko telegrama užsienio reikalų ministrui Juozui Purickiui apie Lietuvos priėmimą į Tautų Sąjungą

1921 m. rugsėjo 22 d. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En