Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuva priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją

1991 m. rugsėjo 17 d. Lietuva drauge su Latvija ir Estija buvo priimtos į Jungtinių Tautų Organizaciją. Nuo pat įsitraukimo į šios organizacijos veiklą pradžios, Lietuva aktyviai prisidėjo prie taikos ir tarptautinio saugumo palaikymo misijų bei tarptautinės teisės ir žmogaus teisių užtikrinimo veiksmų. 1994 m. Lietuva pirmą kartą dalyvavo taikos palaikymo misijose Balkanų pusiasalyje.

Nuotraukoje: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininko Vytauto Landsbergio laiškas Jungtinių Tautų generaliniam sekretoriui Chavierui Perezui de Kuelarui.

1991 m. rugsėjo 24 d.

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Diplomatinis archyvas.

 

 

 

 

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos Respublika priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją

Lietuvos delegacijos nariai – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo Pirmininkas Vytautas Landsbergis ir užsienio reikalų ministras Algirdas Saudargas užima savo vietas Generalinės Asamblėjos salėje. 1991 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Diplomatinis archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos Respublikos ambasadorius Jungtinėse Tautose, prieškario Lietuvos diplomatas Anicetas Simutis sutinkamas Vilniaus oro uoste

1992 m. [gruodžio mėn.]. Jono Juknevičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En