Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

1918 m. vasario 16-osios akto faksimilė su signatarų parašais.

1918 m. vasario 16 d. visi Lietuvos Tarybos nariai, pirmininkaujant  Jonui Basanavičiui,  pasirašė aktą dėl Nepriklausomos Lietuvos Valstybės atstatymo. Vasario 18 d. jo tekstas buvo publikuotas Vokietijos spaudoje, o Vasario 19-ąją turėjo pasirodyti ir „Lietuvos aide“, tačiau numerį su tekstu konfiskavo karinė valdžia.

Nuotraukoje: 1918 m. vasario 16-osios akto faksimilė su signatarų parašais.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

1918 m. vasario 16-osios akto signatarai.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En