Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuva atkūrė Nepriklausomybę

1990 m. kovo 11 d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji taryba-Atkuriamasis Seimas priėmė aktą „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“, kuriame, akcentuojant valstybės tęstinumą, pareikšta, kad Lietuvos Nepriklausomybės Aktas, pasirašytas 1918 m. vasario 16 d., „niekada nebuvo nustoję teisinės galios ir yra Lietuvos valstybės konstitucinis pamatas“. Priimant aktą, nei vienas deputatas nebalsavo prieš šalies Nepriklausomybę – 124 buvo už, 6 deputatai susilaikė. Lietuva tapo pirmąja valstybe atsiskyrusia nuo Sovietų sąjungos.

Nuotraukoje: Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo aktas „Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo“.

1990 m. kovo 11 d.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Pirmoji Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo sesija

Vilnius, 1990 m. kovo 11 d. Algirdo Sabaliausko nuotrauka. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Mitingas prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo rūmų, remiantis Lietuvos nepriklausomybę

Vilnius, 1990 m. kovo 11 d. ]Algirdo Sabaliausko nuotrauka. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En