Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lenkų repatriacija

1944–1947 m. Sovietų Sąjungos ir prosovietinės Lenkijos susitarimu buvo vykdoma lenkų repatriacija. Remiantis šiuo susitarimu, iš Pietryčių Lietuvos į Lenkiją perkelta apie 170 000 žmonių, pusė jų buvo iš Vilniaus. Šiuos žmones apgyvendino Lenkijai atitekusiose teritorijose – Rytų Prūsijoje ir Vakarų Lenkijoje.

Nuotraukose: Pranešimas Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto pirmajam sekretoriui Antanui Sniečkui ir Lietuvos SSR Liaudies Komisarų Tarybos pirmininkui Mečislovui Gedvilui apie lenkų tautybės asmenų evakavimo iš Lietuvos SSR į Lenkiją eigą ir rezultatus.

1945 m. spalio 6 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

Lt En