Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Klaipėdos krašto sukilimas

Po Pirmojo pasaulinio karo Klaipėdos kraštą Antantės vardu valdė Prancūzija. 1923 m. sausį čia įvyko sukilimas, kurio tikslas buvo prijungti Klaipėdos kraštą prie Lietuvos teritorijos. Sukilimui pasibaigus, 1924 m. Ambasadorių taryba priėmė Klaipėdos krašto konvenciją, pagal kurią šis kraštas autonominėmis teisėmis buvo įtrauktas į Lietuvos sudėtį. Lietuva gavo svarbų tolesnei ekonominei raidai ir prekybai jūrų uostą.

Nuotraukoje: Vyriausiojo Mažosios Lietuvos gelbėjimo komiteto atsišaukimas, kviečiantis prisidėti prie sukilimo.

Klaipėda, 1923 m. sausio 17 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Klaipėdos krašto savanoriai

Klaipėda, 1923 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En