Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

„Kauno pavasaris”

1972 m. gegužės 14 d. Kauno miesto sode, šalia Muzikinio teatro, protestuodamas prieš asmens ir tautos laisvių varžymą, susidegino devyniolikmetis Romas Kalanta. Jo užrašų knygelėje buvo rastas įrašas – „Dėl mano mirties kalta tik santvarka“. Gegužės 18 d. – R. Kalantos laidotuvių dieną – Kaune prasidėjo mitingai ir demonstracijos, kuriose dalyvavo apie 3 000 žmonių, daugiausia jaunimo. Mitingų metu buvo skanduojami antisovietiniai lozungai, jų malšinimui sutelktos didelės milicijos, vidaus kariuomenės pajėgos. Sovietinė valdžia propagandinėje spaudoje R. Kalantos susideginimą traktavo kaip psichikos liga sirgusio asmens poelgį, o jo laidotuvių metu kilusias demonstracijas įvardijo kaip chuliganizmą ir viešosios tvarkos pažeidimus. Tačiau išeivijos ir Vakarų spauda šiuos įvykius nušvietė kaip lietuvių jaunimo protestą prieš komunistinę santvarką. Prisiminus 1968-ųjų Prahą, įvykiai Lietuvos laikinojoje sostinėje buvo pavadinti „Kauno pavasariu“.

Nuotraukose: Kauno miesto prokuratūros baudžiamosios bylos Romui Kalantai fragmentai – nuotrauka ir kalendoriaus lapelis su jo ranka rašyta paskutine žinute.

1972 m. gegužės 25 d. 

Kauno regioninis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Kauno miesto sode susirinkę žmonės

1972 m. gegužės 18 d. Lietuvos ypatingasis archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Antisovietinio protesto eitynių dalyviai Kaune

1972 m. gegužės 18 d. Lietuvos ypatingasis archyvas.
Lt En