Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

JAV Kongreso Atstovų Rūmų rezoliucija Nr. 416

Dar 1961 m. lietuvių, latvių ir estų išeiviai įsteigė komitetą rezoliucijoms remti, kuriame siekė, kad JAV priimtų rezoliuciją, palaikančią Baltijos šalių laisvės siekį. 1965 m. birželio 21 d. JAV Kongreso Atstovų Rūmai priėmė Baltijos šalių laisvę palaikančią rezoliuciją Nr. 416, kurią 1966 m. metais patvirtino Senatas. Remiantis šia rezoliucija, 1968 m. vasario 16 d. buvo minima kaip Lietuvos laisvės diena, skirta Nepriklausomybės paskelbimo 50-mečiui atminti. JAV Kongreso rezoliucija buvo vienu didžiausių Lietuvos laisvinimo sąjūdžio Vakaruose pasiekimų, į tarptautinę politikos areną iškėlęs Baltijos valstybių laisvės idėją.

Nuotraukose: JAV Kongreso Atstovų Rūmų rezoliucija Nr. 416 dėl Baltijos šalių laisvės.

1965 m. birželio 21 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Baltijos valstybių laisvės tarybos ir kitų Baltijos šalių laisvinimo organizacijų mitingo dalyviai

Vašingtonas, JAV, 1965 m. birželio 13 d. Lietuvos ypatingasis archyvas
Lt En