Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Įsteigtas Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetas

1978 m. lapkričio 13 d. kunigai Jonas Kauneckas, Sigitas Tamkevičius, Alfonsas Svarinskas, Juozas Zdebskis ir Vincas Vėlavičius įkūrė Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetą, kuris siekė atkreipti pasaulio šalių dėmesį į tikinčiųjų ir Katalikų Bažnyčios padėtį sovietinėje Lietuvoje, jų diskriminaciją ir teisių suvaržymą. Komitetas parengė daugiau nei 50 svarbių dokumentų, liudijančių apie sunkią tikinčių žmonių padėtį šalyje. Dokumentai buvo išsiųsti ne tik Lietuvos bažnytinei vadovybei, Romos popiežiui, Sovietų Sąjungos ir Lietuvos SSR valdžiai, bet ir kitų šalių vadovams, parlamentams, įvairioms tarptautinėms organizacijoms. Komitetas įsitraukė į tikinčiųjų teisių sąjūdį ir judėjimą dėl žmogaus ir tautos laisvių. Sustiprėjus sovietinėms represijoms, 1983 m. šis komitetas buvo priverstas nutraukti viešą veiklą, bet ją tęsė pogrindyje.

Nuotraukoje: Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto kreipimasis. 

1978 m. lapkričio 13 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komiteto nariai

Iš kairės: 1. Vincentas Vėlavičius, 2. Alfonsas Svarinskas, 3. Sigitas Juozas Tamkevičius, 4. Juozas Zdebskis, 5. Jonas Kauneckas. 1979 m. liepos mėn. Lietuvos ypatingasis archyvas.
Lt En