Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Įsteigtas Lietuvos universitetas

1922 m. vasario 16 d., reorganizavus iki tol veikusius Aukštuosius kursus, buvo įsteigtas Lietuvos universitetas (1930 m. jam suteiktas Vytauto Didžiojo vardas), kuriame veikė Humanitarinių mokslų, Matematikos-Gamtos, Medicinos, Technikos, Teisės ir Teologijos-Filosofijos mokslų fakultetai. Šiame universitete dėstė žymiausi Lietuvos ir užsienio profesoriai.

Nuotraukoje: Lietuvos universiteto profesoriai ir dėstytojai.

Kaunas, 1925 m. rugsėjo 15 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Ištrauka iš Lietuvos Respublikos Ministrų Kabineto posėdžio, kuriame nutarta 1922 m. vasario 16 d. atidaryti universitetą Kaune, protokolo.

1922 m. vasario 13 d. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Humanitarinių mokslų fakulteto studentai su dėstytoju, filosofijos mokslų daktaru Baliu Sruoga

Kaunas, 1924 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En