Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Įsteigta Lietuvos dailininkų sąjunga

1935 m. rugsėjo 19 d. Kaune įsteigta Lietuvos dailininkų sąjunga, kuri rūpinosi parodų organizavimu, dailės muziejų Lietuvoje kūrimu, meninio ugdymo ir švietimo situacijos gerinimu. Taip pat buvo rengiami tarptautiniai dailės konkursai, geriausiems menininkams skiriamos premijos ir stipendijos.

Nuotraukose: Ištraukos iš Lietuvos dailininkų sąjungos įstatų.

1935–1936 m.

Lietuvos literatūros ir meno archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Įsteigta Lietuvos dailininkų sąjunga

Gerardas Bagdonavičius, Peliksas Bugailiškis, Paulius Galaunė ir Justinas Vienožinskis Lietuvos dailininkų sąjungos 1-ojoje Rudens darbų parodoje, Vytauto Didžiojo muziejaus rūmuose Kaune. 1936 m. Lietuvos literatūros ir meno archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos dailininkų sąjungos sveikinimas Lietuvos Respublikos Prezidentui Antanui Smetonai.

1935 m. Lietuvos literatūros ir meno archyvas.
Lt En