Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Išeivijos rašytojai – žemininkai

Išeivijos rašytojų karta, vadinama žemininkais, susikūrė 1951 m., išspausdinus poezijos antologiją „Žemė“, kurios redaktoriumi buvo Kazys Bradūnas. Antologiją sudarė Juozo Kėkšto, Kazio Bradūno, Alfonso Nykos-Niliūno, Henriko Nagio, Vytauto Mačernio, žuvusio Lietuvoje, kūriniai bei filosofo Juozo Girniaus straipsnis „Žmogaus prasmės žemėje poezija“. Visus žemininkus jungė prarastosios žemės tematika, Tėvynės, namų ilgesys, kankinio sąmonė buvo transformuojama į kūrėjo žodį, autoriai analizavo žmogaus situaciją ir jo likimą pasaulyje, ieškojo atsakymų į egzistencinius būties prasmės klausimus. Žemininkai savo kūryba atliko ir poetinės kalbos reformą – dainingą poezijos tipą pakeitė modernios struktūros tekstai.

Nuotraukoje: Išeivijos rašytojų kartos, vadintos žemininkais, atstovai. Iš kairės: 1. Kazys Veselka,   2. Henrikas Nagys, 3. Birutė Vaitkūnaitė-Nagienė,   4. Birutė Pūkelevičiūtė.

Monrealis, Kanada, [1950 m.]

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Namas, kuriame gimė poetas Vytautas Mačernis

Šarnelė, Plungės rajonas, 1971 m. gegužės mėn. B. Aleknavičiaus nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En