Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Įkurtas Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas

1941 m. pabaigoje Lietuvoje pradėjo formuotis neginkluotas antinacinis pasipriešinimas, buvo spausdinami nelegalūs leidiniai, kūrėsi pogrindinės organizacijos. 1943 m. lapkričio 25 d. Kaune susikūrė Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas (VLIK), siekęs atkurti šalies nepriklausomybę. VLIK priimtoje deklaracijoje buvo teigiama, kad  „Lietuvių tautos laisvė ir Lietuvos valstybės nepriklausomybė yra tautos egzistencijos ir jos visokeriopos gerovės būtinoji sąlyga“. Vėliau organizacija veikė Vakaruose ir ten kėlė Lietuvos nepriklausomybės klausimą.

Nuotraukoje: Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto deklaracija „Į lietuvių tautą!“, išspausdinta antinacinio pasipriešinimo laikraštyje „Laisvės kovotojas“.

1944 m. vasario 16 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto nariai

XX a. 5–6 dešimtmetis. Dohm Reutligen nuotrauka. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En