Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Įkurta Lietuvos Laisvės lyga

1978 m. birželio 14 d. buvo įkurta Lietuvos laisvės lyga – disidentinė, politinė, tautinės krypties pasipriešinimo organizacija, kurios idėjinis lyderis buvo Antanas Terleckas. Organizacija pasižymėjo politiniu radikalumu, bekompromise kova su sovietiniu režimu, kurios pagrindinis tikslas buvo nepriklausomos Lietuvos atkūrimas, neteisėtos Baltijos šalių aneksijos klausimo kėlimas tarptautiniuose renginiuose, tautinės savimonės ugdymas. Lietuvos laisvės lyga leido tautinius pogrindžio leidinius „Laisvės šauklys“, „Vytis“, kritikavo Sovietų Sąjungą, paskelbė „Moralinį ultimatumą SSRS vyriausybei“. Organizacijos veikla buvo nutrūkusi po 1980 m. suėmimų, bet, prasidėjus pertvarkos laikotarpiui, Lietuvos laisvės lyga vėl pradėjo aktyviai veikti.

Nuotraukoje: Ištrauka iš Lietuvos laisvės lygos „Moralinio ultimatumo SSRS vyriausybei“.

1979 m. rugpjūčio 3 d. 

Lietuvos ypatingasis archyvas.

 

 

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos laisvės lygos nariai

Antanas Terleckas, Julius Sasnauskas ir Algimantas Statkevičius Lietuvos SSR valstybės saugumo komiteto tardymo izoliatoriuje.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

 

 

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo nutartis

 

Ištrauka iš Lietuvos SSR Aukščiausiojo Teismo 1980 m. rugpjūčio 11 d. nutarties dėl priverčiamojo medicininio pobūdžio priemonės – gydymo specialioje psichiatrinėje ligoninėje – bausmės Algimantui Statkevičiui paskyrimo.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

 

Lt En