Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Įkurta Lietuvos Helsinkio grupė

1975 m. rugpjūčio 1 d. Helsinkyje 35 valstybės, tarp kurių buvo ir Sovietų Sąjunga, pasirašė baigiamąjį aktą, kuriuo įsipareigojo gerbti žmogaus teises. Akademiko Andrejaus Sacharovo iniciatyva Sovietų Sąjungoje steigėsi grupės, stebėjusios Helsinkio baigiamojo akto nuostatų įgyvendinimą. Pirmoji Helsinkio grupė susikūrė Maskvoje, o 1976 m. lapkričio 25 d. Vilniuje kunigas Karolis Garuckas, fizikos mokslų daktaras Eitanas Finkelšteinas, poetė ir buvusi politinė kalinė Ona Lukauskaitė-Poškienė, buvęs politinis kalinys Viktoras Petkus ir poetas Tomas Venclova subūrė Lietuvos Helsinkio grupę. Iki 1981 m. ši organizacija parengė ir įvairių šalių institucijoms išsiuntė daugiau kaip 30 dokumentų, liudijusių apie žmogaus ir tautų teisių bei laisvių pažeidimus, tautinių mažumų diskriminavimą, represijas ir persekiojimus dėl tikėjimo ir politinių pažiūrų, psichiatrinio gydymo naudojimą susidorojimui su politiniais priešininkais. 1979 m. Maskvos, Kijevo ir Lietuvos Helsinkio grupės buvo nominuotos Nobelio taikos premijai gauti. 

Nuotraukoje: Lietuvos Helsinkio grupės steigėjų pranešimas apie grupės sudarymą.  

1976 m. lapkričio 25 d. 

Lietuvos ypatingasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos Helsinkio grupės įkūrėjai Tomas Venclova (1978, Paryžius) ir Eitanas Finkelšteinas (1979)

 Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En