Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Holokaustas Lietuvoje

1941–1944 m. Lietuvoje buvo vykdytas žydų genocidas - Holokaustas. Jau 1941 m. birželio 24 d. šalies teritorijoje jį pradėjo nacių SS brigadenfiureris F. V. Štalekeris. 1941 m. buvo įsteigti getai, į kuriuos uždaryti žydai buvo žudomi pavieniui ir masiškai. Žydų naikinime dalyvavo ir lietuvių. Per visą nacių okupaciją Lietuvoje buvo nužudyta 165 000 žydų. Manoma, jog 1945 m. Lietuvoje galėjo likti apie 10–15 tūkstančių žydų.

Vilniaus gete išplatintame Abos Kovnerio atsišaukime buvo teigiama: „Hitleris ketina sunaikinti visus Europos žydus. Lietuvos žydams lemta būti pirmiesiems jo kelyje. Nebūkime avinai, nuolankiai vedami po peiliu! Tiesa, mes silpni ir bejėgiai, tačiau pasipriešinimas turi tapti vieninteliu atsaku priešui! Broliai! Geriau mirti laisvais kovotojais, nei išgyventi per žmogžudžių malonę. Priešinkitės! Iki paskutinio atodūsio!"

Nuotraukoje: Skelbimas Vilniaus žydų gete apie Mažojoje miesto salėje vyksiantį simfoninio orkestro koncertą su aktorių pasirodymais ir marionetėmis.

Jidiš kalba. [1942 m.] gegužės 4 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Kauno žydų geto Vilijampolėje planai

1943 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En