Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Dramos ir operos vaidykla Kaune

1920 m. gruodžio 31 d., Naujųjų metų išvakarėse, Kaune įvyko keturių veiksmų Džiuzepės Verdžio operos „Traviata“ premjera. Prasidėjo profesionalaus teatro raida Lietuvoje.

„Tokie rimti spektakliai, kokie ruošiami dabar mums ir į galvą neatėjo. Bet darbą pradėjom. Iniciatorių buvo trys: Vaičkus, Sutkus, Glinskis. Meno kūrėjų d-ja sudarė branduolį ir 1920 m. gruodžio 19 d. pastatėm „Jonines“. Man teko vaidinti meilužį <...> Reikėjo gydytis karštu vynu. Kiek paskiau buvo bėdos dėl to, vyno, kiek susirašinėjimų!“ (Ištrauka iš straipsnio laikraštyje „Lietuvos žinios“, 1930 m. lapkričio 29 d.)

Nuotraukoje: Valstybės teatras.

Kaunas, XX a. 4-asis dešimtmetis, Vytauto Augustino nuotrauka.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Scena iš Dramos ir operos vaidykloje vykusio Džiuzepės Verdžio operos spektaklio „Traviata“ premjeros.

Kaunas, 1920 m. gruodžio 31 d. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En