Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Baltijos kelias

1989 m. rugpjūčio 23 d., prisimenant 50-ąsias Molotovo–Ribentropo pakto pasirašymo metines, Baltijos valstybių nacionalinių judėjimų iniciatyva buvo surengta politinė akcija Baltijos kelias, kuria siekta parodyti, jog Baltijos šalių žmonės smerkia 1939 m. rugpjūčio 23 d. pasirašytą Vokietijos ir Sovietų Sąjungos nepuolimo sutartį bei papildomą slaptąjį protokolą, lėmusį Baltijos šalių okupaciją. Baltijos kelio dieną maždaug 2 milijonai lietuvių, latvių ir estų susikibo rankomis sudarydami gyvąją grandinę, kuri tęsėsi nuo Vilniaus per Rygą iki pat Talino, ir pademonstravo kitoms pasaulio valstybėms Lietuvos, Latvijos ir Estijos nepriklausomybės siekį, žmonių drąsą ir pasiryžimą į laisvę eiti taikos keliu.

Nuotraukoje: Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio organizacinės grupės pirmas informacinis biuletenis dėl Baltijos kelio organizavimo.

1989 m.

Lietuvos valstybės naujasis archyvas

 

 

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Baltijos kelias Vilniuje

1989 m. rugpjūčio 23 d. A. Reklaičio ir J. Kernagio nuotraukos.

Lietuvos ypatingasis archyvas ir Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

 

 

 

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Molėtų krašto žmonės, susirinkę į Baltijos kelią

Ukmergės rajonas, 1989 m. rugpjūčio 23 d. S. Gruodžio nuotrauka. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En