Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Baltijos Antantė

1934 m. rugsėjo 12 d. Ženevoje Lietuva, Latvija ir Estija pasirašė santarvės ir bendradarbiavimo sutartį, buvo sudaryta Baltijos valstybių politinė ir diplomatinė sąjunga – Baltijos antantė arba Baltijos santarvė. Buvo numatyta tartis užsienio politikos klausimais bei teikti diplomatinę paramą, taip pat sutarta rengti nuolatinius užsienio reikalų ministrų pasitarimus, stiprinti kultūrinius ryšius, skatinti įvairiapusį bendradarbiavimą. Baltijos antantė veikė iki Baltijos šalių okupacijos 1940 m.

Nuotraukose: Lietuvos, Estijos ir Latvijos santarvės ir bendradarbiavimo sutartis ir jos ratifikavimo aktas.

1934 m. rugsėjo 12 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En