Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

45 pabaltijiečių memorandumas

 

1979 m. rugpjūčio 23 d. Lietuvos laisvės lyga paskelbė 45 pabaltijiečių memorandumą dėl Baltijos šalių okupacijos, skirtą Jungtinių Tautų Organizacijos generaliniam sekretoriui, Atlanto chartijos valstybėms signatarėms, Sovietų Sąjungos, Vokietijos Federacinės Respublikos ir Vokietijos Demokratinės Respublikos vyriausybėms. Šį memorandumą pasirašė 6 latviai, 4 estai, 35 lietuviai, dokumentą savo parašais parėmė ir rusų disidentai. Kreipimasis buvo svarstytas Europos Parlamente, priimta rezoliucija kelti Baltijos valstybių nepriklausomybės atkūrimo problemą Jungtinėse Tautose. Antano Terlecko nuomone, tai buvo svarbiausias Lietuvos laisvės lygos pasiekimas.

Nuotraukoje: 45 pabaltijiečių memorandumas. 

Lietuvos ypatingasis archyvas.

 

 

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto Informacijos tarnybos pranešimas

Vyriausiojo Lietuvos išlaisvinimo komiteto Informacijos tarnybos pranešimas apie Europos Parlamento rezoliuciją dėl Baltijos valstybių nepriklausomybės atkūrimo klausimo kėlimo Jungtinių Tautų Organizacijoje.

1983 m. sausio 14 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

Lt En