Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

1991 m. sausio 13-osios įvykiai

1991 m. sausio mėnesį Sovietų Sąjunga bandė jėga nuversti teisėtą Lietuvos vyriausybę. Sovietinės kariuomenės ir KGB daliniai bei Maskvai ištikimi komunistai naktį iš sausio 12-osios į 13-ąją puolė beginklius gyventojus, susirinkusius ginti Lietuvos Respublikos Parlamento, Vilniaus televizijos bokšto bei Radijo ir televizijos komiteto rūmų. Sausio 13-ąją žuvo 14 Tėvynės laisvės gynėjų, buvo šimtai sužeistųjų. Jėgos panaudojimą prieš beginklius susirinkusiuosius pasmerkė Vakarų valstybės, tačiau smurtas tęsėsi. Vasarą buvo vykdomi išpuoliai prieš Lietuvos pasieniečius – gegužės 19 d. Krakūnų pasienio poste žuvo Gintaras Žagunis, liepos 31 d. Medininkų pasienio kontrolės poste nužudyti 7 Lietuvos pareigūnai.

Nuotraukoje: Lietuvių informacijos centro pranešimas apie padėtį Lietuvos Respublikoje.

1991 m. sausio 13 d.

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

1991 m. sausio 13-osios naktis prie Vilniaus televizijos bokšto

Andriaus Petrulevičiaus nuotrauka. Lietuvos centrinis valstybės archyvas
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

1991 m. sausio 13-oji prie Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo

Algimanto Žižiūno nuotraukos

Lietuvos centrinis valstybės archyvas

 

 

 

Lt En