Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

1956 m. Vėlinių minėjimai Vilniuje ir Kaune

1956 m. lapkričio 2 d. be valdžios leidimo Vilniaus miesto Rasų ir Kauno miesto senosiose kapinėse buvo minėtos Vėlinės. Susirinkusieji, daugiausia Vilniaus ir Kauno aukštųjų mokyklų studentai, degino žvakutes prie Jono Basanavičiaus kapo Vilniuje ir paminklo  žuvusiems už Tėvynę Kaune, giedojo „Tautišką giesmę“, dainavo patriotines dainas ir skandavo – „Laisvę Lietuvai.“ Vėlinių minėjimų dalyviai Vilniuje, ėję iš Rasų kapinių pro Aušros Vartus link Katedros, bei kauniečiai, ėję į Laisvės alėją, palaikydami vengrų tautą, skandavo lozungą – „Šalin rankas nuo Vengrijos“. Vėlinių minėjimų metu kilusios demonstracijos atspindėjo destalinizacijos procesų Sovietų Sąjungoje ir politinių įvykių Lenkijoje bei Vengrijoje atgarsius, kartu tai buvo ir tautinio tapatumo išraiška, viena iš neginkluoto pasipriešinimo okupaciniam režimui formų. Demonstrantai buvo vaikomi, mušami, suiminėjami.

Nuotraukoje: Paminklas Lietuvos nepriklausomybės 1918–1920 m. kovose žuvusiems Lietuvos kariams. 1956–1960 m. prie jo minėtos Vėlinės.

Kaunas, 1956 m.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto nutarimas

Lietuvos komunistų partijos centro komiteto biuro posėdžio nutarimas dėl 1956 m. lapkričio 2 d. Vėlinių minėjimo Vilniuje ir Kaune.

1956 m. gruodžio 6 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Suimtieji po 1956 m. Vėlinių minėjimo

Po 1956 m. Vėlinių minėjimo suimti Jonas Budrevičius, Juozas Starkauskas, Algimantas Virbalis  ir Albinas Masaitis Valstybės saugumo komiteto prie Lietuvos SSR Ministrų Tarybos vidaus kalėjime.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

Lt En