Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

1945–1953 m. trėmimai

Nuo 1944 m. vidurio Sovietų Sąjunga Lietuvoje pradėjo vykdyti terorą, represijas ir trėmimus. Didžiausi trėmimai vyko 1948 m. pavasarį, kai buvo ištremta 48 tūkstančiai žmonių, ir 1949 m. – 30 tūkstančių. Per visus trėmimų metus Tėvynės neteko apie 132 tūkstančius Lietuvos gyventojų. Tremtiniai buvo priversti kęsti maisto nepriteklių, šaltį, dirbti sunkų darbą. Dėl šių priežasčių žuvusiųjų tremtyse skaičius siekia 28 tūkstančius. Iki 1953 m. buvo įkalinta, uždaryta į lagerius, ištremta ar nužudyta apie 350 tūkstančių žmonių.

Nuotraukose: Lietuvos SSR Ministrų Tarybos ir Lietuvos komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto nutarimas dėl masinio Lietuvos gyventojų ištrėmimo.

1948 m. gegužės 18 d.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Pajėgų ir priemonių, vykdant masinio Lietuvos gyventojų trėmimo operaciją „Priboj“, išdėstymo schema

1949 m. Lietuvos ypatingasis archyvas
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Tremtinių šeima

Anastazija Ežerskienė su vaikais, 1949 m. kovo 27 d ištremta iš Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Balėnų kaimo į Irkutsko sritį.

Irkutskas, 1951 m. gegužės mėn.

Lietuvos ypatingasis archyvas.

Lt En