Galerijos
Albumai
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

1940–1941 m. represijos ir trėmimai

1940 m. liepos mėnesį buvo suimta virš 500 asmenų, tarp jų – paskutinis Ministras Pirmininkas Antanas Merkys, užsienio reikalų ministras Juozas Urbšys bei kiti Lietuvos politiniai ir visuomenės veikėjai. Iki 1941 m. pavasario į tremtinių sąrašus sovietinis režimas įtraukė 320 000 asmenų. Į kalėjimus uždaryti arba į lagerius išsiųsti 6 606 asmenys. Birželio 14 d. prasidėjus trėmimams, iš Lietuvos į Altajaus kraštą, Komiją, Krasnojarsko, Novosibirsko ir kitas sritis buvo išvežta beveik 18 000 žmonių.

Nuotraukoje: Visasąjunginės komunistų partijos (bolševikų) centro komiteto ir SSRS Liaudies Komisarų Tarybos nutarimo „Dėl priemonių išvalant Lietuvos, Latvijos ir Estijos SSR nuo antitarybinio, kriminalinio ir socialiai pavojingo elemento“ projektas.

[1941 m. gegužės 16 d.] Rusijos valstybiniame naujausiųjų laikų istorijos archyve saugomo dokumento kopija.

Lietuvos ypatingasis archyvas. 

LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Buvęs Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis

SSRS vidaus reikalų liaudies komisariato Krasnojarsko krašto valdybos kalėjime Kanske. 1942 m. sausio 27 d. Lietuvos ypatingasis archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Laiškas, rašytas Naujosios Vilnios geležinkelio stotyje, apie išvežimą į tremtį

Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
LIETUVOS ŠIMTMEČIO PUSLAPIAI (LLMA)

Tremtinių gyvenvietė Kakorna, Krasnojarsko kraštas

1949 m. Lietuvos centrinis valstybės archyvas.
Lt En