Lietuvos šimtmečio puslapiai

Lietuvių konferencija Vilniuje

Lietuva paskelbė nepriklausomybę

Pirmoji Lietuvos Vyriausybė

Lietuvos nepriklausomybės kovos

Steigiamojo Seimo darbo pradžia

Taikos sutartis su Sovietų Rusija

Dramos ir operos vaidykla Kaune

Lietuva priimta į Tautų Sąjungą

Įsteigtas Centralinis valstybės archyvas

Žemės reforma

Įsteigtas Lietuvos universitetas

Nuolatinė Lietuvos Valstybės Konstitucija

Lietuvoje įvestas litas

Klaipėdos krašto sukilimas

Pirmoji Dainų šventė

Išbandytas lėktuvas ANBO I

Mikalojaus Konstantino Čiurlionio dailės galerija

Pirmoji radijo stotis

Valstybės perversmas Lietuvoje

Didžiausia Lietuvos žemės ūkio pasiekimų paroda

Lietuvių literatūra 1-ajame nepriklausomybės dešimtmetyje

Privalomas pradinis mokslas

Vytauto Didžiojo metai

Didysis Vilniaus potvynis

Pirmieji Vilniaus pasai

Dailininkų grupės ,,Ars” darbų paroda

Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis per Atlantą

Baltijos antantė

Įsteigta Lietuvos dailininkų sąjunga

Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė – Europos čempionė

Kauno modernizmo architektūra

Susisiekimo vystymasis Lietuvoje

Lietuvos ir Sovietų Sąjungos savitarpio pagalbos sutartis

Sovietų Sąjungos ultimatumas Lietuvai

Čiunės Sugiharos veikla

1940–1941 m. represijos ir trėmimai

Nacistinės Vokietija okupacija

Holokaustas Lietuvoje

Įkurtas Vyriausiasis Lietuvos išlaisvinimo komitetas

Partizaninis karas

Lietuviai perkeltųjų asmenų stovyklose

Lenkų repatriacija

1945–1953 m. trėmimai

Prievartinė kolektyvizacija

Atkurti ryšiai su Vakarais

Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Tarybos deklaracija

Stalininė architektūra

Pirmosios „Amerikos balso“ radijo laidos lietuvių kalba

Išeivijos rašytojai – žemininkai

Lietuvos gyventojų grįžimas iš kalinimo ir tremties vietų

1956 m. Vėlinių minėjimai Vilniuje ir Kaune

Lietuvos televizijos pradžia

Kavinė „Neringa“

Kauno hidroelektrinė

Jono Pleškio pabėgimas iš Sovietų Sąjungos

Lietuvių išeivijos atstovai Baltuosiuose Rūmuose

Palangos Gintaro muziejaus atidarymas

Pirmasis „Poezijos pavasaris“

JAV Kongreso Atstovų Rūmų rezoliucija Nr. 416

Ona Šimaitė – Pasaulio tautų teisuolė

Pirmasis džiazo festivalis „Jaunystė-68“

Simo Kudirkos bandymas siekti politinio prieglobsčio JAV

„Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronika”

„Kauno pavasaris”

Lietuvos mokslininkų pasiekimai

Roko muzikos pradžia

Lietuvos liaudies buities muziejaus atidarymas

Pontoninio tilto griūtis

Įkurta Lietuvos Helsinkio grupė

Įkurta Lietuvos Laisvės lyga

Įsteigtas Tikinčiųjų teisių gynimo katalikų komitetas

45 pabaltijiečių memorandumas

Vilniaus universiteto 400 metų jubiliejus

Česlovui Milošui įteikta Nobelio premija

Vilniaus televizijos bokštas

Pirmieji roko festivaliai

Kauno „Žalgirio“ pergalės Sovietų Sąjungos krepšinio čempionate

Lietuvos žaliųjų judėjimo pradžia

Mitingas prie Adomo Mickevičiaus paminklo Vilniuje

Pirmoji širdies persodinimo operacija Lietuvoje

Įkurtas Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdis

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio rezoliucija atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę

Baltijos kelias

Lietuva atkūrė Nepriklausomybę

Sovietų Sąjungos ekonominė blokada

1991 m. sausio 13-osios įvykiai

Islandija pripažino Lietuvą

Lietuva priimta į Jungtinių Tautų Organizaciją

Priimta Lietuvos Respublikos Konstitucija

Lietuvoje įvestas litas

Rusijos federacijos armijos išvedimas iš Lietuvos

Popiežiaus vizitas Lietuvoje

Baltijos valstybių bendradarbiavimas

UNESCO paveldas Lietuvoje

Tarptautiniai meno festivaliai

Lietuvos integracija į Vakarus

Pirmoji ekspedicija „Misija Sibiras“

Rūtos Meilutytės triumfas Londono olimpinėse žaidynėse

Lietuvoje įvestas euras

Vokietijoje rastas Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16-osios nutarimas

Galerijos
Lt En