Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos žemės ūkio ir valstybės turtų ministerijos departamentų ir jų vadovų sąrašas.

[1919 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 26, l. 26.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Žemės reformos įstatymo rengimo pamatinių dėsnių ištrauka.

1919 m. balandžio 7 d.

LCVA, f. 391, ap. 8, b. 3, l. 52, 52 a.p., 53, 53 a.p., 61.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Žemės reformos įstatymo ištrauka.

1922 m. vasario 15 d.

LCVA, f. 383, ap. 18, b. 40, l. 917, 940.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Mykolas Krupavičius, Lietuvos žemės ūkio ministras (1923 m. birželio 29 d.–1926 m. gruodžio 17 d.).

[1921 m.].

LCVA, 0-011190.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

7-oji Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda. Žemės ūkio mašinų ekspozicija.

Kaunas, 1928 m. birželio 28–liepos 3 d.

J. Tallat-Kelpšienės nuotrauka.

LCVA, A028-P016.

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

7-oji Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda. „Ransomes“ žemės ūkio mašinų ekspozicija.

Kaunas, 1928 m. birželio 28–liepos 3 d.

J. Tallat-Kelpšienės nuotrauka.

LCVA, A028-P028.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

7-oji Lietuvos žemės ūkio ir pramonės paroda. Eksportinio sviesto pavyzdžiai.

Kaunas, 1928 m. birželio 28–liepos 3 d.

J. Tallat-Kelpšienės nuotrauka.

LCVA, A028-P059.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Mažeikių apskrities Tirkšlių valsčiaus Tirkšlių miestelio 1928 m. planas.

M 1:5000.

LCVA, f. 1250, ap. 4/7, b. 145, l. 1.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Alytaus apskrities Merkinės valsčiaus Liškiavos miestelio išskirstymo vienkiemiais 1931 m. planas.

M 1:5000.

LCVA, f. 1250, ap. 4/1, b. 289, l. 1.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Biržų apskrities Papilio valsčiaus Papilio miestelio ir Meldiškių vienkemio išskirstymo vienkiemiais 1932 m. planas.

M 1:5000.

LCVA, f. 1250, ap. 4/2, b. 558, l. 2.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos žemės ūkio ministerijos antspaudo pavyzdys.

[1934 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1600, l. 465.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Jonas Aleksa, Lietuvos žemės ūkio ir valstybės turtų ministras (1920 m. birželio 19 d.–1923 m. vasario 22 d.), Lietuvos žemės ūkio ministras (1929 m. rugsėjo 23 d.–1935 m. lapkričio 6 d.).

 [1921 m.].

LCVA, 0-011202.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Stasys Putvinskis, Lietuvos žemės ūkio ministras (1935 m. rugsėjo 6 d.–1938 m. kovo 24 d.).

 [1918–1940 m.].

LCVA, P-08876.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona (centre), Lietuvos žemės ūkio ministras Jurgis Krikščiūnas (dešinėje) ir Lietuvos žemės ūkio ministerijos Melioracijos departamento kultūrtechnikos inžinierius Kazys Daugėla apžiūri Lietuvos ūkininkų laukus.

1939 m. rugsėjo 10 d.

LCVA, P-16412.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos žemės ūkio ministerija.

Kaunas, 20 a. 4 deš.

LCVA, P-33745.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

1940 m. liepos 2 d. aktas, kuriuo Žemės reformos departamento direktorius Stasys Elsbergas yra atleidžiamas iš einamų pareigų.

1940 m. liepos 2 d.

LCVA, f. 392, ap. 1, b. 2243, l. 155.

Lt En