Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Laikinosios vyriausybės [1918–1919 m.] įsakymas dėl policijos steigimo ir veiklos Lietuvoje.

[1918–1919 m.]

LCVA, f. 1014, ap. 1, b. 19, 1, 1 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Savivaldybės įstaigų departamento darbų bylos, kurioje saugomi departamento susirašinėjimo su Šiaulių apskrities viršininku veiklos klausimais dokumentai ir valsčių komitetų pranešimai, viršelis, [1919 m.].

LCVA, f. 379, ap. 2, b. 93, viršelis.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Šiaulių apskrities savivaldybės įstaigų išlaikymo išlaidų sąmata, [1919 m.].

LCVA, f. 379, ap. 2, b. 93, l. 6.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministerijos rengto Savivaldybių įstatymo projekto ištrauka, 1919 m.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 66, l. 59.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministerijos rengto Laikinojo draugijų įstatymo projekto ištrauka, 1919 m.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 66, l. 97.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos darbo ir socialinės apsaugos ministerijos rengto Vaikų, paauglių ir moterų darbo įstatymo projektas.

1919 m.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 66, l. 335, 335 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministro Eliziejaus Draugelio 1919 m. balandžio mėn. įsakymo dėl Vidaus reikalų ministerijos struktūros ištrauka.

1919 m. balandis.

LCVA, f. 377, ap. 2, b. 244, l. 137, 139, 141, 143.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministro Petro Leono 1919 m. gegužės 12 d. įsakymas dėl apskrities ir miesto viršininkų, milicijos vadų, nuovadų viršininkų uniformų patvirtinimo.

1919 m gegužės 12 d.

LCVA, f. 377, ap. 2, b. 244, l. 17, 17 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

1919 m. spalio 16 d. įstatymo, kuriuo Lietuvos darbo ir socialinės apsaugos ministerija yra prijungiama prie Lietuvos vidaus reikalų ministerijos, projektas.

1919 m. spalio 16 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 66, l. 34.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministerijos telefonai, 1920 m. birželio 30 d.

LCVA, f. 392, ap. 1, b. 210.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministerijos 1920–1926 m. veiklos apžvalga.

1926 m.

LCVA, f. 377, ap. 5, b. 59, l. 5-13.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Vladas Stašinskas, Lietuvos vidaus reikalų ministras (1918 m. lapkričio 11 d–1918 m. gruodžio 26 d., 1938 m. spalio 1 d.– 1938 m. gruodžio 5 d.).

1921 m.

LCVA, 0-011139.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Petras Leonas, Lietuvos vidaus reikalų ministras (1919 m. balandžio 12 d.–1919 m. spalio 2 d.).

1921 m.

LCVA, 0-011137.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Eliziejus Draugelis, Lietuvos vidaus reikalų ministras (1919 m. spalio 7 d.–1920 m. birželio 15 d.).

1921 m.

LCVA, 0-011167.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Rapolas Skipitis, Lietuvos vidaus reikalų ministras (1920 m. birželio 19 d.–1922 m. sausio 18 d.).

1921 m.

LCVA, 0-011197.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Piliečių apsaugos departamento 1921 m. kreditų apyskaita.

1921 m.

LCVA, f. 377, ap. 5, b. 26, l. 1.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Savivaldybių departamento 1921 m. kreditų apyskaita.

1921 m.

LCVA, f. 377, ap. 5, b. 26, l. 2.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Sveikatos departamento 1921 m. kreditų apyskaita.

1921 m.

LCVA, f. 377, ap. 5, b. 26, l. 3.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Darbo ir socialinės apsaugos departamento 1921 m. kreditų apyskaita.

1921 m.

LCVA, f. 377, ap. 5, b. 26, l. 4.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Policijos šventė. Lietuvos Ministras Pirmininkas ir krašto apsaugos ministras Leonas Bistras (centre) bei Lietuvos vidaus reikalų ministras Antanas Endziulaitis (dešinėje) apeina policininkų rikiuotę.

 Kaunas, 1925 m.

LCVA, P-22082.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Užsienio pasų išdavimo taisyklių ištrauka.

[1926 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1125, l. 239, 242.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministro Igno Musteikio 1927 m. spalio 13 d. įsakymo, kuriuo skelbiamos apskričių viršininkų ir policijos tarnautojų susisiekimo priemonių įstatymui vykdyti instrukcijos, ištrauka.

1927 m. spalio 13 d.

LCVA, f. 377, ap. 5, b. 116, l. 48, 49.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministro Igno Musteikio 1927 m. gruodžio 21 d. įsakymas dėl Lietuvos vidaus reikalų ministro tarybos sudarymo.

1927 m. gruodžio 21 d.

LCVA, f. 377, ap. 5, b. 116, l. 84, 85, 86.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos finansų ministerijos Centralinio statistikos biuro direktoriaus 1929 m. birželio 18 d. pranešimas Lietuvos vidaus reikalų ministerijos Bendrųjų reikalų direktoriui apie Lietuvos vidaus reikalų ministerijos įstaigų tarnautojus ne Lietuvos piliečius ir neturinčius pilietybės.

1929 m. birželio 18 d.

LCVA, f. 377, ap. 2, b. 174, l. 28.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Kauno miesto ir apskrities viršininko 1931 m. balandžio 30 d. raštas Lietuvos vidaus reikalų ministerijai, kuriuo siunčiami Kauno miesto ir apskrities viršininko V. Sidoravičiaus, Kauno miesto policijos vado V. Jankausko, Kauno miesto ir apskrities viršininko padėjėjo V. Bortkevičiaus ir Kauno apskrities valdybos pirmininko pavaduotojo B. Gudavičiaus parašų ir antspaudų pavyzdžiai.

1931 m. balandžio 15 d.

LCVA, f. 377, ap. 2, b. 173.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Julius Čaplikas, Lietuvos vidaus reikalų ministras (1935 m. rugsėjo 6 d.–1938 m. kovo 24 d.), [1932 m].

LCVA, P-01009.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Augustinas Povilaitis, Lietuvos valstybės saugumo departamento direktorius (1934–1940 m).

[1933 m.]

LCVA, f. 631, ap. 7, b. 12323.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Petras Aravičius, Lietuvos vidaus reikalų ministras (1929 m. rugsėjo 23 d.–1931 m. balandžio 1.).

Kaunas, [1933 m.].

LCVA, A073-P0815.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steponas Rusteika, Lietuvos vidaus reikalų ministras (1931 m. balandžio 1 d.–1935 m. lapkričio 6 d.).

Kaunas, [1933 m.].

LCVA, A073-P0818.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Valstybės saugumo departamento 1933 m. birželio 1 d. įsakymas Nr. 1, kuriuo skelbiamas Valstybės saugumo departamento statutas.

1933 m. birželio 1 d.

LCVA, f. 378, ap. 3, b. 1956, l. 1, 2, 3.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos vidaus reikalų ministerijos antspaudo pavyzdys.

[1934 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1600, l. 460.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Valstybės saugumo departamento direktoriaus Augustino Povilaičio 1940 m. birželio 13 d. įsakymas dėl departamento perdavimo Policijos viršininkui F. Bortkevičiui ir laikinai einančio Valstybės saugumo departamento direktoriaus pareigas F. Bortkevičiaus 1940 m. birželio 13 d. įsakymas dėl departamento perėmimo iš A. Povilaičio.

1940 m. birželio 13 d.

LCVA f. 378, ap. 7, b. 476, l. 55.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

1940 m. birželio 27 d. aktas, kuriuo Martynas Junčas-Kučinskis yra skiriamas Lietuvos TSR darbo ministru.

1940 m. birželio 27 d.

LCVA f. 922, ap. 1, b. 59, l. 47.

Lt En