Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steigiamojo Seimo Pirmininkas Aleksandras Stulginskis. Steigiamojo Seimo rūmai Kaune.

Atvirukas, [1918–1940 m.].

LCVA, P-31140.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Justinas Staugaitis, Valstybės Tarybos narys (1918–1920 m.), Steigiamojo Seimo vicepirmininkas (1920 m. gegužės 15 d.–1922 m. lapkričio 13 d.), [1919–1920 m.].

LCVA, 0-011118.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steigiamojo Seimo telefonai.

1920 m. birželio 30 d.

LCVA, f. 392, ap. 1, b. 210.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Bilietas Lietuvos vidaus reikalų viceministrui Aleksandrui Žilinskui į Steigiamojo Seimo atidarymą, [1920 m.].

LCVA.f.  923, ap.1, b. 99, l. 53.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steigiamojo Seimo Krikščionių demokratų frakcija.

Pirmoje eilėje iš dešinės sėdi: Vilniaus mergaičių gimnazijos direktorė, visuomenės veikėja Ona Mašiotienė, nežinomas asmuo, Steigiamojo Seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis, Steigiamojo Seimo vicepirmininkas Justinas Staugaitis.

Antroje eilėje trečias iš dešinės stovi kunigas, Steigiamojo Seimo narys, Krikščionių demokratų partijos lyderis Mykolas Krupavičius, ketvirtas – Steigiamojo Seimo narys Juozas Purickis.

1920 m.

LCVA, 0-011182.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steigiamojo Seimo Lietuvos socialistų liaudininkų, demokratų ir Lietuvos valstiečių sąjungos blokas.

Centre stovi rašytoja Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, už jos antroje eilėje stovi Lietuvos valstiečių sąjungos lyderis Kazys Grinius, antroje eilėje iš dešinės ketvirtas stovi Steigiamojo Seimo vicepirmininkas Jonas Staugaitis, 1920 m.

LCVA, 0-011186.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steigiamojo Seimo Lietuvos ūkininkų sąjungos frakcija.

Pirmoje eilėje antras iš kairės sėdi Steigiamojo Seimo pirmininkas Aleksandras Stulginskis; antroje eilėje pirmas iš dešinės stovi Voldemaras Vytautas Čarneckis, penktas – Jonas Vailokaitis, 1920 m.

LCVA, 0-011185.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Rinkimų į Steigiamąjį Seimą agitaciniai plakatai, 1920 m.

LCVA, A45-P247.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steigiamojo Seimo rinkimai Šederne (dabar Šėderė, Latvija), kuriame balsavo Lietuvos kariuomenės 3-iojo pėstininkų Vytauto Didžiojo pulko kariai.

1920 m. balandžio 14–15 d.

LCVA, A59-P143.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Rinkimai į Steigiamąjį Seimą Radviliškyje, 1920 m. balandžio 14-15 d.

LCVA, P-08689.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ministro Pirmininko Ernesto Galvanausko 1920 m. gegužės 9 d. įsakymas dėl Komisijos Steigiamojo Seimo šventei rengti sudarymo.

1920 m. gegužės 9 d.

LCVA. f. 923, ap.1, b. 245, l. 35.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1920 m. gegužės 12 d. aktas dėl Steigiamojo Seimo atidarymo datos ir vietos.

1920 m. gegužės 12 d.

LCVA. F. 923, ap.1, b. 245, l. 33.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steigiamojo Seimo iškilmių momentas.

Centre stovi Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona, už jo kairėje stovi Ministras Pirmininkas Ernestas Galvanauskas ir išrinktieji Steigiamojo Seimo nariai, kiti Lietuvos pareigūnai.

Kaunas, 1920 m. gegužės 15 d.

LCVA, A45-P249.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Jonas Staugaitis, Steigiamojo Seimo vicepirmininkas.

[1921 m.].

LCVA, 0-011189.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steigiamojo Seimo nario Antano Tumėno liudijimas, 1921 m. sausio 25 d.

LCVA. F. 1557, ap. 1, b. 44, l. 1, 1 a.p., 2, 2 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steigiamojo Seimo 1921 m. gruodžio 13 d. nutarimas dėl Lietuvos pajamų sąmatos.

1921 m. gruodžio 20 d.

LCVA. F. 923, ap. 1, b. 184, l. 30.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steigiamajame Seime 1922 m. rugpjūčio 1 d. priimtos Lietuvos Valstybės Konstitucijos ištrauka.

1922 m. rugpjūčio 6 d.

LCVA. f. 923, ap. 1, b. 814, l. 99, 102 a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos tautininkų sąjungos įstatų ir programos ištrauka, 1924 m.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1364, l. 200, 202.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Aleksandro Stulginskio 1926 m. kovo 5 d. patvirtintas Seimo rinkimų įstatymo 9 § pakeitimas.

1926 m. kovo 5 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1125, l. 32.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius (dešinėje) prisiekia Seime.

Centre stovi Seimo Pirmininkas Jonas Staugaitis.

Kaunas, 1926 m. birželio 8 d.

LCVA, P-20685.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Augustino Voldemaro Seimo nario liudijimas, 1926 m. birželio 9 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 490, l. 2a.p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Vytautas Petrulis, II Seimo Pirmininkas (1925–1926 m).

Kaunas, [1920–1930 m.].

LCVA, P-23463.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos politinių partijų karikatūra.

[1927 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 502, l. 19.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos socialdemokratų partijos Centro komiteto 1927 m. rugsėjo 25 d. nutarimas dėl „Tautos atsiklausimo“ konstitucijai keisti.

1927 m. rugsėjo 25 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 502, l. 28.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos ūkininkų partijos programos ištrauka, [1927 – 1931 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1364, l. 149, 149 a.p., 150.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Seimo antspaudų pavyzdžiai.

[1934 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1600, l. 457.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Konstantinas Šakenis, IV Seimo Pirmininkas (1936–1940 m.).

Kaunas, 1936 m.

Mejerio Smečechausko nuotrauka.

LCVA, V079-P001.

Lt En