Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1919 m. balandžio 6 d. įsakymas, kuriuo Stasys Čiurlionis skiriamas Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos viršininku.

1919 m. balandžio 6 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 245, l. 66.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 1920 m. išlaidų sąmata.

1920 m. gegužės 13 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 103, l. 163.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steigiamojo Seimo Pirmininko, einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Aleksandro Stulginskio 1921 m. balandžio 14 d. įsakymas, kuriuo Pijus Bielskus skiriamas Prezidento sekretoriumi ir kanceliarijos viršininku.

1921 m. balandžio 14 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 245, l. 20.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis su žmona Ona Matulaityte-Stulginskiene Lietuvos atželdinimo šventės metu.

Kaunas, 1924 m.

LCVA, A046-P006.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis.

Kaunas, 1924 m. gegužės 14–18 d.

LCVA, A021-P001.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Kazys Grinius.

Kaunas, 1926 m.

J. Kliučinskienės nuotrauka.

LCVA, P-21747.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Kazio Griniaus 1926 m. liepos mėn. atlyginimo lapas.

1926 m. liepos mėn.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 44, l. 38, 38 a. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 1926 m. gegužės mėn. išlaidų apyskaita.

1926 m. liepos 7 d.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 43, l. 15, 15 a. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos 1929 m. gegužės 1 d. etatai.

1929 m. gegužės 1 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 591, l. 89.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona.

XX a. 4-asis deš.

LCVA, A179-P415.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ypatingųjų tautos atstovų Lietuvos Respublikos Prezidentui išrinkti 1931 m. gruodžio 11 d. susirinkimo dalyvių lapas.

1931 m. gruodžio 11 d.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 57, l. 5-6.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ypatingųjų tautos atstovų Lietuvos Respublikos Prezidentui išrinkti siūlymas Antanui Smetonai kandidatuoti į Lietuvos Respublikos Prezidentus.

1931 m. gruodžio 11 d.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 57, l. 7.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ypatingųjų tautos atstovų Lietuvos Respublikos Prezidentui išrinkti susirinkimo balsų skaičiavimo aktas.

1931 m. gruodžio 11 d.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 57, l. 8.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ypatingųjų tautos atstovų Lietuvos Respublikos Prezidentui išrinkti 1931 m. gruodžio 11 d. susirinkimo protokolas.

1931 m. gruodžio 11 d.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 57, l. 9.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Pijus Bielskus, Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos viršininkas.

1933 m.

LCVA, A073-P0347.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos antspaudų pavyzdžiai.

[1934 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1600, l. 456.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Fiodoro Šaliapino apdovanojimo Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino I laipsnio ordinu diplomas.

1934 m. gegužės 26 d.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 22, l. 25.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1938 m. vasario 16 d. aktas, kuriuo asmenys apdovanojami Didžiojo Lietuvos kunigaikščio Gedimino I–IV laipsnio ordinais.

1938 m. vasario 16 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 597, l. 98, 98 a. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona per Estijos Baltosios žvaigždės I laipsnio ordino ir grandinės įteikimą Prezidentūroje.

Pirmoje eilėje iš kairės stovi: Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Stasys Lozoraitis, Estijos Respublikos Prezidento vyr. adjutantas brigados generolas Gustavas Jonsonas, Antanas Smetona, Estijos atstovas Lietuvoje Aleksandras Varma, einąs krašto apsaugos ministro pareigas Stasys Raštikis.

Antroje eilėje: Prezidento kanceliarijos viršininkas Pijus Bielskus, Staneika ir Prezidento asmeninis adjutantas pulkininkas Stepas Žukaitis.

Kaunas, 1938 m. lapkričio 10 d.

LCVA, A075-P178.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos viršininko Pijaus Bielskaus vizitinė kortelė.

[1938 m.].

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 32, l. 3.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

1940 m. birželio 24 d. aktas, kuriuo Pijus Bielskus atleidžiamas iš Respublikos Prezidento kanceliarijos pareigų.

1940 m. birželio 24 d.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 59, l. 52.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

1940 m. birželio 24 d. aktas, kuriuo Aleksandras Bauža skiriamas Respublikos Prezidento kanceliarijos viršininku.

1940 m. birželio 24 d.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 59, l. 53.

Lt En