Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos apsaugos ministro Augustino Voldemaro 1918 m. lapkričio 23 d. įsakymas Lietuvos apsaugos ministerijai dėl Lietuvos kariuomenės organizavimo.

1918 m. lapkričio 23 d.

LCVA, f. 384, ap. 1, b. 3, l. 1.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Mykolas Velykis, Lietuvos krašto apsaugos ministras (1918 m. gruodžio 24 d.–1919 m. kovo 16 d.).

1916 m.

LCVA, P-09897.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos krašto apsaugos ministerijos 1918 m. gruodžio 1 d. įsakymas, kuriuo skiriami asmenys į ministerijos valdybą.

1918 m. gruodžio 1 d.

LCVA, f. 384, ap. 1, b. 3, l. 4.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Ministrų Kabineto 1918 m. gruodžio 26 d. sąlygos įstojimo į Lietuvos krašto apsaugą.

1918 m. gruodžio 26 d.

LCVA, f. 922, ap. 1, b. 42, l. 159.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos krašto apsaugos ministerijos Generalinio štabo 1919 m. vasario 10 d. pranešimas Lietuvos spaudos biurui apie Lietuvos kariuomenės kovų su bolševikais eigą ir pirmąjį Lietuvos nepriklausomybės kovose žuvusį savanorį Povilą Lukšį.

1919 m. vasario 10 d.

LCVA, f. 384, ap. 3, b. 18, l. 12.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1919 m. gegužės 7 d. raštas, kuriuo Silvestras Žukauskas skiriamas Vyriausiuoju kariuomenės vadu.

1919 m. gegužės 7 d.

LCVA, f. 929, ap. 1, b. 245, l. 61.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Vyriausiasis kariuomenės vadas Silvestras Žukauskas prieš kelionę į frontą.

1919 m.

LCVA, A045-P031.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos krašto apsaugos ministro Antano Merkio gyvenimo aprašymas.

1919 m.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 20, l. 21.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Respublikos Prezidento Antano Smetonos 1920 m. balandžio 13 d. raštas, kuriuo Antanas Merkys skiriamas krašto apsaugos ministru.

1920 m. balandžio 13 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 46, l. 184.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos krašto apsaugos ministerijos struktūros schema.

1920 m. rugpjūčio 7 d.

LCVA, f. 384, ap. 3, b. 65, l. 30.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos krašto apsaugos ministerijos Generalinio štabo sudarytas Kauno apylinkių karinių įtvirtinimų žemėlapis.

1920 m. lapkričio 15 d.

LCVA, f. 518, ap., b. 6, l. 119.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos krašto apsaugos ministerijos Kanceliarijos viršininko kapitono Juro Kubiliaus liudijimas.

1920 m. lapkričio 22 d.

LCVA, f. 384, ap. 2, b. 403, l. 5.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Steigiamojo Seimo Pirmininko, einančio Lietuvos Respublikos Prezidento pareigas Aleksandro Stulginskio 1921 m. balandžio 7 d. įsakymas, kuriuo Jonas Šimkus skiriamas krašto apsaugos ministru.

1921 m. balandžio 7 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 46, l. 151.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos krašto apsaugos ministerijos etatai.

1921 m.

LCVA, f. 384, ap. 2, b. 217, l. 91.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos krašto apsaugos ministerijos Generalinio štabo etatai.

1921 m.

LCVA, f. 384, ap. 2, b. 217, l. 93.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Baltijos valstybių karininkai apsilankymo Lietuvos krašto apsaugos ministerijoje metu.

Kaunas, 1924 m. gegužės 14–18 d.

LCVA, A021-P043.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Karo valdininkų laipsnių pakeitimo įstatymas.

1925 m. lapkričio 20 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1125, l. 4-5.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Kavalerijos dalių rikiuotė Lietuvos kariuomenės parado metu. Kairėje – Lietuvos Respublikos Prezidentas Aleksandras Stulginskis ir Lietuvos krašto apsaugos ministras Leonas Bistras.

Kaunas, 1925–1926 m.

LCVA, P-34024.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Antanas Merkys, Lietuvos krašto apsaugos ministras (1919 m. kovo 16 d.–rugpjūčio 21 d., 1920 m. vasario 23 d.–birželio 19 d., 1926 m. gruodžio 18 d.–1927 m. rugpjūčio 9 d.). [1918–1940 m.].

LCVA, 0-011154.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Pranas Liatukas, Lietuvos krašto apsaugos ministras (1919 m. spalio 10 d.–1920 m. vasario 23 d.).

1933 m.

LCVA, P-01019.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Konstantinas Žukas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras (1920 m. birželio 19 d.–1921 m. balandžio 7 d.).

[1918–1940 m.].

LCVA, P-04454.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Balys Sližys, Lietuvos krašto apsaugos ministras (1922 m. vasario 4 d.–1924 m. birželio 18 d. ).

Kaunas, [1927 m.].

LCVA, P-20458.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Teodoras Daukantas, Lietuvos krašto apsaugos ministras (1924 m. birželio 18 d.–1925 m. rugsėjo 25 d., 1927 m. rugpjūčio 9 d.–1928 m. spalio 6 d.).

1933 m.

LCVA, P-01020.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Leonas Bistras, Lietuvos krašto apsaugos ministras (1925 m. rugsėjo 25 d.–1926 m. birželio 15 d.).

1933 m.

LCVA, P-06126.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Juozas Papečkys, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministras (1926 m. birželio 15 d.–1926 m. gruodžio 18 d.).

Kaunas, [1926 m.].

Ekonominės karių bendrovės fotostudijos nuotrauka.

LCVA, P-11495.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Karo vadovybės organizacijos schema.

[1927–1928 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 502, l. 89.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos Ministro Pirmininko ir Lietuvos krašto apsaugos ministro Augustino Voldemaro 1928 m. kovo 28 d. įsakymo kariuomenei apie Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių medalį ištrauka.

1928 m. kovo 28 d.

LCVA, f. 648, ap. 1, b. 378, l. 65.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Balys Giedraitis, Lietuvos krašto apsaugos ministras (1930 m. birželio 28 d.–1934 m. birželio 13 d.).

Kaunas, 1933 m. Mejerio Smečechausko nuotrauka.

LCVA, P-16468.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos krašto apsaugos ministerijos antspaudo pavyzdys.

[1934 m.].

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 1600, l. 459.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Petras Šniukšta, Lietuvos krašto apsaugos ministras (1934 m. birželio 13 d.–1935 m. spalio 31 d.).

[1918–1940 m.].

LCVA, P-01011.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Stasys Dirmantas, Lietuvos krašto apsaugos ministras (1935 m. spalio 31 d.–1938 m. kovo 24 d.).

1936 m.

Mejerio Smečechausko nuotrauka.

LCVA, P-01051.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Stasys Raštikis, Lietuvos krašto apsaugos ministras (1938 m. kovo 24 d.–1938 m. gruodžio 5 d.).

Kaunas, 1938 m. vasario 2 d.

Mejerio Smečechausko nuotrauka.

LCVA, P-20509.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Kazys Musteikis, Lietuvos krašto apsaugos ministras (1938 m. gruodžio 5 d.–1940 m. birželio 15 d.).

[1930–1934 m.].

LCVA, P-16457.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos krašto apsaugos ministerijos Generalinio štabo Operatyvinio skyriaus viršininkas Aleksandras Šumskis.

[1918–1940 m.].

LCVA, 0-011214.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Jonas Variakojis, kapitonas, 4-ojo pėstininkų Lietuvos karaliaus Mindaugo pulko vadas.

[1918–1940 m.].

LCVA, 0-011218.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos kariuomenės vadovybės atstovai prie Lietuvos krašto apsaugos ministerijos pastato.

Kaunas, [1918–1940 m.].

LCVA, P-11276.

Lt En