Galerijos
Albumai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos gudų reikalų ministerijos veiklos taisyklių projekto ištrauka.

1918 m. 

LCVA, f. 391, ap. 8, b. 3, l. 48.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos gudų reikalų ministerijos 1919 m. balandžio 18 d. biuletenis apie naujus Lietuvos Valstybės Tarybos narius baltarusius ir Gudų reikalų ministro Juozapo Voronko skyrimą.

1919 m. balandžio 18 d.

LCVA, f. 395, ap. 1, b. 15, l. 85.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos gudų reikalų ministerijos 1919 m. balandžio ir gegužės mėn. išlaidų sąmata.

1919 m. balandžio 30 d.

LCVA, f. 395, ap. 1, b. 14, l. 7.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos gudų reikalų ministerijos 1919 m. birželio 4 d. rašto Lietuvos Respublikos Ministrų Kabinetui apie 1-ojo baltarusių pulko karinius veiksmus ištrauka.

1919 m. birželio 4 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 31, l. 78.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos gudų reikalų ministerijos 1919 m. liepos 29 d. raštas Lietuvos Respublikos Ministrų Kabinetui apie baltarusių stačiatikių ir katalikų padėtį Lietuvoje.

1919 m. liepos 29 d.

LCVA, f. 395, ap. 1, b. 5, l. 20.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos gudų reikalų ministerijos tarnautojų atlyginimų lapas.

 [1921 m.].

LCVA, f. 395, ap. 1, b. 15, l. 36, 36 a. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos gudų reikalų ministerijos etatų sąrašas.

1919 m.

LCVA, f. 395, ap. 1, b. 14, l. 22.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos gudų reikalų ministro Juozapo Voronko biografija.

1919 m.

LCVA, f. 395, ap. 1, b. 5, l. 85.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos gudų reikalų ministerijos veiklos apžvalgos ištrauka.

1920 m. kovo 13 d.

LCVA, f. 395, ap. 1, b. 18, l. 8.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos gudų reikalų ministerijos adresas ir telefonas.

1920 m. birželio 30 d.

LCVA, f. 392, ap. 1, b. 210.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos ministro be portfelio gudų reikalams Ernesto Galvanausko 1923 m. balandžio 28 d. įsakymas dėl Lietuvos gudų reikalų ministerijos pertvarkymo ir mašinistės Janinos Ūsienės atleidimo iš pareigų.

1923 m. balandžio 28 d.

LCVA, f. 395, ap. 1, b. 4, l. 58.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos ministro be portfelio žydų reikalams Makso Soloveičiko instrukcijos dėl Lietuvos žydų bendruomenių veiklos ištrauka.

1920 m. kovo 29 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 117, l. 50.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos ministro be portfelio žydų reikalams 1920 m. išlaidų sąmata.

1920 m. gegužės 14 d.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 117, l. 19.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos žydų reikalų ministerijos adresas ir telefonas.

1920 m. birželio 30 d.

LCVA, f. 392, ap. 1, b. 210.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos ministro be portfelio žydų reikalams kanceliarijos etatai.

1920 m.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 117, l. 17.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos žydų reikalų ministerijos Spaudos skyriaus biuletenio apie pirmąjį Lietuvos žydų bendruomenių suvažiavimą Kaune ištrauka.

1920 m.

LCVA, f. 923, ap. 1, b. 117, l. 65.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Maksas Soloveičikas, Lietuvos ministras be portfelio žydų reikalams.

1921 m.

LCVA, 0-011156.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Naftalis Fridmanas, Lietuvos žydų politikas, advokatas.

1921 m.

LCVA, 0-011281.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Lietuvos žydų reikalų ministerijos kanceliarijos reikmenų sąrašas.

1924 m.

LCVA, f. 1129, ap. 1, b. 215, l. 587.

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALDŽIOS ĮSTAIGŲ KŪRIMASIS IR RAIDA 1918–1940 M. (LCVA)

Simonas Rozembaumas, Lietuvos ministras be portfelio žydų reikalams, Lietuvos generalinis konsulas Tel Avive.

1933 m.

LCVA, A073-P0781.

Lt En